Bank BGK – kody SWIFT IBAN BIC i adres do przelewów

3 min. czytania

Bankom nadawany jest kod SWIFT zwany też w innych krajach kodem BIC. Jego zadaniem jest również szybsza identyfikacja banku w operacjach międzynarodowych. Składa się on zwykle z 8 lub 11 znaków, z czego pierwsze cztery wskazują na nazwę banku, kolejne dwie na kraj pochodzenia, a następne określają dokładniejszą lokalizację. Tak wygląda schemat kodu przy 8 znakach. Dzisiaj poznamy kod SWIFT i IBAN i adres do przelewu w Banku BGK.

Jeśli spotkamy się z kodem zawierającym 11 znaków, to pierwsze osiem określa jak powyżej, natomiast ostatnie trzy wskazują dokładniej lokalizację a nawet oddział konkretnego banku.

Jak każdy inny bank na terenie naszego kraju tak i Bank Gospodarstwa Krajowego posiada swój kod IBAN, który ułatwia dokonywanie przelewów zagranicznych. Taki kod to nic skomplikowanego. Po prostu, jeśli będziemy chcieli dokonać operacji zagranicznych, przed zwykłym numerem naszego rachunku bankowego, składającego się z 26 cyfr wpisać dwie litery charakterystyczne dla danego kraju, z którego przelew wychodzi i w którym jest rachunek bankowy.

Dla polskich rachunków jest to PL. Jeśli o tym zapomnimy, to nie znaczy, że nasze środki zostaną przelane na inne konto, z pewnością na nie trafią, tylko wydłuży się nieco czas tej operacji, w najgorszym wypadku wrócą z powrotem na nasze konto.

Bank BGK – kod SWIFT, IBAN, BIC i adres do przelewu

SWIFT/BIC: GOSKPLPW

IBAN: PL + numer rachunku, na który chcesz wysłać przelew.

Przykład: PL 14 1160 3302 0003 0005 3211 8934

Adres do przelewu: 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego SWIFT IBAN BIC

Bank Gospodarstwa Krajowego

Początki tego banku sięgają roku 1924. Powołany został przez wówczas panującego premiera Władysława Grabskiego. Twór ten miał sprzyjać i wspomagać rozwój polskiej bankowości. W początkowej fazie rozwoju bank ten skupiony był głownie na udzielaniu kredytów instytucjom oszczędnościowym czy udzieleniu pożyczek samorządowych. Zrzeszał w swoich szeregach wiele różnorodnych Towarzystw z branży przemysłu chemicznego czy zakładów chemicznych takich jak „Boruta” czy „Grodzisk”.

Dziś Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) skierowany jest głównie do klienta indywidualnego, ale to nie jedyna działalność jaką się trudni. Zajmuje się te dość szeroko realizowaniem różnych programów gospodarczych w naszym Kraju. BGK za priorytet obrał sobie wspieranie rozwoju gospodarki narodowej i niewielkich przedsiębiorców.

To bank, który jako jedyny w kraju może się pochwalić tym, że należy całkowicie do Skarbu Państwa. Na celu między innymi ma działania sprzyjające rozwojowi ekonomicznemu kraju. Korzystając z jego produktów mamy gwarancję, że zostaniemy poinformowani o wszelkich możliwościach skorzystania z wprowadzonych programów państwowych przewidzianych tak dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców, że zasady i warunki korzystania będą jasno określone i czytelne zgodnie z Dobrymi Praktykami Bankowymi.

To właśnie dzięki działaniom tego banku możemy jako osoby fizyczne skorzystać z programu „Mieszkanie na Start”, fundusze remontowe, termomodernizacji czy Funduszy Pożyczek i Kredytów Studenckich. Podejmuje też działania związane z wpisami wieczystymi. Natomiast będąc przedsiębiorcą możemy liczyć na kredyty inwestycyjne, obrotowe czy inne gwarancje i poręczenia.

Ma też w swoim zasobie szereg ofert skierowanych do samorządów terytorialnych, to go z pewnością wyróżnia na tle innych banków. Możemy w nim znaleźć zwyczajne produkty bankowe, takie jak w innych bankach – lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, kredyty długo i krótkoterminowe.

Foto: Bank BGK
3 min. czytania

Bankom nadawany jest kod SWIFT zwany też w innych krajach kodem BIC. Jego zadaniem jest również szybsza identyfikacja banku w operacjach międzynarodowych. Składa się on zwykle z 8 lub 11 znaków, z czego pierwsze cztery wskazują na nazwę banku, kolejne dwie na kraj pochodzenia, a następne określają dokładniejszą lokalizację. Tak wygląda schemat kodu przy 8 znakach. Dzisiaj poznamy kod SWIFT i IBAN i adres do przelewu w Banku BGK.

Jeśli spotkamy się z kodem zawierającym 11 znaków, to pierwsze osiem określa jak powyżej, natomiast ostatnie trzy wskazują dokładniej lokalizację a nawet oddział konkretnego banku.

Jak każdy inny bank na terenie naszego kraju tak i Bank Gospodarstwa Krajowego posiada swój kod IBAN, który ułatwia dokonywanie przelewów zagranicznych. Taki kod to nic skomplikowanego. Po prostu, jeśli będziemy chcieli dokonać operacji zagranicznych, przed zwykłym numerem naszego rachunku bankowego, składającego się z 26 cyfr wpisać dwie litery charakterystyczne dla danego kraju, z którego przelew wychodzi i w którym jest rachunek bankowy.

Dla polskich rachunków jest to PL. Jeśli o tym zapomnimy, to nie znaczy, że nasze środki zostaną przelane na inne konto, z pewnością na nie trafią, tylko wydłuży się nieco czas tej operacji, w najgorszym wypadku wrócą z powrotem na nasze konto.

Bank BGK – kod SWIFT, IBAN, BIC i adres do przelewu

SWIFT/BIC: GOSKPLPW

IBAN: PL + numer rachunku, na który chcesz wysłać przelew.

Przykład: PL 14 1160 3302 0003 0005 3211 8934

Adres do przelewu: 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego SWIFT IBAN BIC

Bank Gospodarstwa Krajowego

Początki tego banku sięgają roku 1924. Powołany został przez wówczas panującego premiera Władysława Grabskiego. Twór ten miał sprzyjać i wspomagać rozwój polskiej bankowości. W początkowej fazie rozwoju bank ten skupiony był głownie na udzielaniu kredytów instytucjom oszczędnościowym czy udzieleniu pożyczek samorządowych. Zrzeszał w swoich szeregach wiele różnorodnych Towarzystw z branży przemysłu chemicznego czy zakładów chemicznych takich jak „Boruta” czy „Grodzisk”.

Dziś Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) skierowany jest głównie do klienta indywidualnego, ale to nie jedyna działalność jaką się trudni. Zajmuje się te dość szeroko realizowaniem różnych programów gospodarczych w naszym Kraju. BGK za priorytet obrał sobie wspieranie rozwoju gospodarki narodowej i niewielkich przedsiębiorców.

To bank, który jako jedyny w kraju może się pochwalić tym, że należy całkowicie do Skarbu Państwa. Na celu między innymi ma działania sprzyjające rozwojowi ekonomicznemu kraju. Korzystając z jego produktów mamy gwarancję, że zostaniemy poinformowani o wszelkich możliwościach skorzystania z wprowadzonych programów państwowych przewidzianych tak dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców, że zasady i warunki korzystania będą jasno określone i czytelne zgodnie z Dobrymi Praktykami Bankowymi.

To właśnie dzięki działaniom tego banku możemy jako osoby fizyczne skorzystać z programu „Mieszkanie na Start”, fundusze remontowe, termomodernizacji czy Funduszy Pożyczek i Kredytów Studenckich. Podejmuje też działania związane z wpisami wieczystymi. Natomiast będąc przedsiębiorcą możemy liczyć na kredyty inwestycyjne, obrotowe czy inne gwarancje i poręczenia.

Ma też w swoim zasobie szereg ofert skierowanych do samorządów terytorialnych, to go z pewnością wyróżnia na tle innych banków. Możemy w nim znaleźć zwyczajne produkty bankowe, takie jak w innych bankach – lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, kredyty długo i krótkoterminowe.

Foto: Bank BGK

Dodaj komentarz

− 1 = 2

error: