3 min. czytania

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz natrafić na pojęcie arbitrażu. Dziś omówimy, czym jest arbitraż, do czego się ten termin odnosi i jakie ma zalety.

Czym jest arbitraż?

Zacznijmy od tego, czym arbitraż jest. Arbitraż to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Ma ona odformalizowaną postać i odbywa się przed sądem polubownym, czyli właśnie sądem arbitrażowym. Do najważniejszych zalet arbitrażu należą: szybkość, jednoinstancyjność, a także mniejsze koszty niż w przypadku postępowania sądowego. Dodatkowo koszty te jesteśmy w stanie określić z góry.

Poza tym za sprawą arbitrażu obie strony takiego postępowania mogą w łatwiejszy sposób znaleźć porozumienie, a nawet pozostać w dobrych stosunkach i kontynuować współpracę. Z drugiej strony pamiętajmy, że wykonalność wyroku sądu arbitrażowego ma taką samą moc wiążącą, jak ma to miejsce w przypadku wyroku sądu powszechnego. Szczegółowe informacje związane z postępowaniem arbitrażowym znajdziemy w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Jak znaleźć sąd arbitrażowy?

Jeśli uważamy, że w naszej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z pomocy sądu arbitrażowego, można go poszukać w lokalnej izbie gospodarczej. Każda z nich działa na podstawie własnych regulaminów i współpracuje z różnymi arbitrami.

Z postępowaniem arbitrażowym wiążą się określone opłaty, które zazwyczaj mają postać prowizji. Co ważne, koszty te możemy poznać z góry i na ich podstawie ustalić kwestie ich poniesienia z drugą stroną. Kalkulatory kosztów arbitrażu znajdują się również w Internecie, na stronach niektórych sądów arbitrażowych.

Zapis na sąd polubowny

Skorzystanie z postępowania arbitrażowego możliwe jest w kilku przypadkach. Przede wszystkim taka opcja może zostać uwzględniona w umowie podpisanej przez obie strony sporu. Poza tym, jeśli pojawi się spór, obie strony mogą zawrzeć dodatkową umowę, dotyczącą poddania się pod arbitraż. Poza tym opcja to może znajdować się w statucie spółki, stowarzyszenia czy fundacji.

Klauzula arbitrażowa może mieć następującą formę: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy (sąd) w (miejscowość) stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu”.

W przypadku, gdy pojawia się spór pomiędzy stronami umowy, mogą one skorzystać z sądu polubownego. Należy jednak pisemnie sporządzić zapis na sąd polubowny. Informacje o tym, jak możemy tego dokonać, znajdują się na stronach internetowych sądów.

Korzyści wynikające z arbitrażu

Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym zaletom arbitrażu. Jedną z nich jest elastyczność. W ramach postępowania arbitrażowego to strony sporu decydują, w jakim sądzie oraz z jakimi arbitrami będą współpracować, aby doprowadzić do rozwiązania problemu.

Nie mniej ważne jest to, że arbitrzy to doświadczeni specjaliści. Nie obce są im czy to realia rynkowe, czy specyfika danej branży. Dzięki temu, że możemy wybrać arbitra specjalizującego się w danej branży, mamy większe szanse na skuteczne rozwiązanie sporu. Dodatkowo postępowanie arbitrażowe jest poufne. Pozwala to na zachowanie tajemnicy handlowej. Poza tym arbitraż pomiędzy firmami zazwyczaj prowadzony jest w komfortowej atmosferze.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz natrafić na pojęcie arbitrażu. Dziś omówimy, czym jest arbitraż, do czego się ten termin odnosi i jakie ma zalety.

Czym jest arbitraż?

Zacznijmy od tego, czym arbitraż jest. Arbitraż to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Ma ona odformalizowaną postać i odbywa się przed sądem polubownym, czyli właśnie sądem arbitrażowym. Do najważniejszych zalet arbitrażu należą: szybkość, jednoinstancyjność, a także mniejsze koszty niż w przypadku postępowania sądowego. Dodatkowo koszty te jesteśmy w stanie określić z góry.

Poza tym za sprawą arbitrażu obie strony takiego postępowania mogą w łatwiejszy sposób znaleźć porozumienie, a nawet pozostać w dobrych stosunkach i kontynuować współpracę. Z drugiej strony pamiętajmy, że wykonalność wyroku sądu arbitrażowego ma taką samą moc wiążącą, jak ma to miejsce w przypadku wyroku sądu powszechnego. Szczegółowe informacje związane z postępowaniem arbitrażowym znajdziemy w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Jak znaleźć sąd arbitrażowy?

Jeśli uważamy, że w naszej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z pomocy sądu arbitrażowego, można go poszukać w lokalnej izbie gospodarczej. Każda z nich działa na podstawie własnych regulaminów i współpracuje z różnymi arbitrami.

Z postępowaniem arbitrażowym wiążą się określone opłaty, które zazwyczaj mają postać prowizji. Co ważne, koszty te możemy poznać z góry i na ich podstawie ustalić kwestie ich poniesienia z drugą stroną. Kalkulatory kosztów arbitrażu znajdują się również w Internecie, na stronach niektórych sądów arbitrażowych.

Zapis na sąd polubowny

Skorzystanie z postępowania arbitrażowego możliwe jest w kilku przypadkach. Przede wszystkim taka opcja może zostać uwzględniona w umowie podpisanej przez obie strony sporu. Poza tym, jeśli pojawi się spór, obie strony mogą zawrzeć dodatkową umowę, dotyczącą poddania się pod arbitraż. Poza tym opcja to może znajdować się w statucie spółki, stowarzyszenia czy fundacji.

Klauzula arbitrażowa może mieć następującą formę: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy (sąd) w (miejscowość) stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu”.

W przypadku, gdy pojawia się spór pomiędzy stronami umowy, mogą one skorzystać z sądu polubownego. Należy jednak pisemnie sporządzić zapis na sąd polubowny. Informacje o tym, jak możemy tego dokonać, znajdują się na stronach internetowych sądów.

Korzyści wynikające z arbitrażu

Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym zaletom arbitrażu. Jedną z nich jest elastyczność. W ramach postępowania arbitrażowego to strony sporu decydują, w jakim sądzie oraz z jakimi arbitrami będą współpracować, aby doprowadzić do rozwiązania problemu.

Nie mniej ważne jest to, że arbitrzy to doświadczeni specjaliści. Nie obce są im czy to realia rynkowe, czy specyfika danej branży. Dzięki temu, że możemy wybrać arbitra specjalizującego się w danej branży, mamy większe szanse na skuteczne rozwiązanie sporu. Dodatkowo postępowanie arbitrażowe jest poufne. Pozwala to na zachowanie tajemnicy handlowej. Poza tym arbitraż pomiędzy firmami zazwyczaj prowadzony jest w komfortowej atmosferze.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

37 − = 34

error: