Alimenty na dziecko – jak wyliczyć ich wysokość?

5 min. czytania

W Polsce rodzice mają obowiązek utrzymywać dzieci, jeśli te są niepełnoletnie lub uczą się. W tym drugim przypadku utrzymanie dziecka trwa do momentu zakończenia ostatniego etapu edukacji. Jeśli rodzice razem wychowują dziecko, to wspólnie ponoszą koszty wychowania i utrzymania. Co się natomiast dzieje w przypadku rozwodu? Komu wówczas należą się alimenty na dziecko i od czego zależy ich wysokość? Tym zagadnieniem zajmiemy się w dzisiejszym artykule.

Jeśli rodzic mieszka z dzieckiem, to niejako automatycznie realizuje w ten sposób obowiązek alimentacyjny wobec niego. Po prostu zapewnia mu bezpośrednią opiekę. Inaczej wygląda to w przypadku rodzica, który mieszka osobno.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, jak długo należy płacić alimenty na dziecko. Obowiązek ten nie ustaje automatycznie, gdy tylko dziecko stanie się pełnoletnie. Wszystko zależy jeszcze od innych okoliczności. Przede wszystkim, dziecko może dostawać alimenty, dopóki nie ma możliwości, aby się samodzielnie utrzymać. Przy czym usamodzielnienie się nie polega na skończeniu 18 lat i więcej lub zakończeniu edukacji.

Nawet jeśli dziecko jest pełnoletnie i ukończyło szkołę, to nadal może otrzymywać alimenty, o ile nie ma środków na własne utrzymanie. Uzasadnieniem utrzymania obowiązku alimentacyjnego jest w tym przypadku sytuacja niedostatku.

Otóż obowiązek alimentacyjny może ustać w momencie, gdy dziecko uzyska takie kwalifikacje, które umożliwiają mu uzyskiwanie dochodu w takiej wysokości, aby wystarczał on na pokrycie kosztów utrzymania. Jeśli tak się stanie, to rodzice zostają zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że takiego zwolnienia może dokonać jedynie sąd.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Zacznijmy od tego, że obowiązek alimentacyjny dotyczy obojga rodziców. Oznacza to, że dziecko, które nie jest się w stanie samodzielnie utrzymać, może otrzymywać od rodzica alimenty. Na rodzicach spoczywa obowiązek, aby zaspokajać potrzeby dziecka. W zależności od wieku dziecka są one różne. Jednak do jednych z podstawowych obowiązków rodziców należy zapewnienie dziecku wyżywienia, leczenia i kształcenia.

Gdy mówimy o obowiązku alimentacyjnym, to mamy na myśli jedną z dwóch sytuacji. Po pierwsze może mieć on postać materialną. Po drugie są to osobiste starania rodzica na rzecz wychowania i rozwoju dziecka. Obowiązek alimentacyjny może ustać w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub wcześniej, z chwilą wejścia dziecka w związek małżeński.

Jednak to, że dziecko ukończy 18. rok życia i będzie uzyskiwało dochód, nie oznacza, że obowiązek alimentacyjny ustaje. Stanie się to dopiero po spełnieniu jeszcze innych warunków.

Obowiązek alimentacyjny może ciążyć na:

  • małżonku,
  • ojczymie, macosze,
  • zstępnych,
  • rodzeństwie.

Konsekwencje za unikanie płacenia alimentów

Nie musimy chyba przypominać, że alimenty powinny być wypłacane terminowo, w zasądzonej wysokości. W przeciwnym razie zostaniemy ukarani. Osoba, która unika płacenia alimentów, musi liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie za pracę zostanie zajęte. Poza tym można zostać ukaranym grzywną, a nawet więzieniem.

Trzeba pamiętać, że unikanie płacenia alimentów jest przestępstwem. Jeśli jedno z rodziców nie płaci alimentów, a zobowiązania wobec dziecka narosną do co najmniej trzech świadczeń okresowych, to można w tej sprawie zawiadomić prokuraturę.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Wiele osób zastanawia się, od czego zależy wysokość alimentów. Przede wszystkim liczą się tzw. usprawiedliwione potrzeby dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie wydatki na dziecko, związane z:

  • leczeniem,
  • wyżywieniem,
  • szkołą,
  • mieszkaniem,
  • środkami czystości,
  • ubraniami i obuwiem,
  • spędzaniem czasu wolnego,
  • dojazdami do szkoły, lekarza,
  • wakacjami,
  • innymi wydatkami.

Na co można wydać alimenty?

Przede wszystkim środki z alimentów można przeznaczyć na podstawowe wydatki oraz wszelkie zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia z języków obcych czy zajęcia sportowe. Alimenty można przeznaczyć także na pokrycie kosztów wycieczki oraz wypadów do kina czy teatru.

Poza tym alimenty możemy przeznaczyć na przyjemności dziecka, związane z jego zainteresowaniami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z alimentów zakupić sprzęt sportowy, jeśli dziecko trenuje lub inne gadżety, które może używać do realizacji swojej pasji.

Ile zatem wynoszą alimenty?

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ nie istnieją przepisy, które określałyby najwyższą lub najniższą wysokość alimentów. Wszystko zależy od kwestii indywidualnych, potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych osoby, która ma płacić alimenty.

Jak skorzystać z kalkulatora alimentów?

Chcąc wyliczyć wysokość alimentów, musimy przede wszystkim dokładnie oszacować miesięczny koszt utrzymania dziecka. W tym celu możemy skorzystać z kalkulatora alimentów, dzięki któremu uzyskamy informacje o kosztach utrzymania dziecka w każdym wieku. Kalkulator alimentów [link] wyliczy wysokość alimentów po podsumowaniu kosztów utrzymania dziecka. Otrzymany wynik można wydrukować i zabrać do sądu.

Kiedy można starać się podwyższenie alimentów?

Jeszcze jedną ważną kwestią jest podwyższenie alimentów. Można to zrobić poprzez złożenie do sądu stosownego wniosku. O podwyższenie alimentów możemy się starać, gdy doszło do zmiany sytuacji życiowej. Chodzi o takie sytuacje jak zmiana potrzeb dziecka, gdy np. rozpoczyna ono naukę w szkole lub zmiana możliwości zarobkowych, gdy rodzic zacznie zarabiać więcej niż dotychczas. Uzasadnienie podwyższenia alimentów trzeba dostarczyć do sądu. A sama podwyżka jest możliwa tylko po wydaniu takiego wyroku przez sąd.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

W Polsce rodzice mają obowiązek utrzymywać dzieci, jeśli te są niepełnoletnie lub uczą się. W tym drugim przypadku utrzymanie dziecka trwa do momentu zakończenia ostatniego etapu edukacji. Jeśli rodzice razem wychowują dziecko, to wspólnie ponoszą koszty wychowania i utrzymania. Co się natomiast dzieje w przypadku rozwodu? Komu wówczas należą się alimenty na dziecko i od czego zależy ich wysokość? Tym zagadnieniem zajmiemy się w dzisiejszym artykule.

Jeśli rodzic mieszka z dzieckiem, to niejako automatycznie realizuje w ten sposób obowiązek alimentacyjny wobec niego. Po prostu zapewnia mu bezpośrednią opiekę. Inaczej wygląda to w przypadku rodzica, który mieszka osobno.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, jak długo należy płacić alimenty na dziecko. Obowiązek ten nie ustaje automatycznie, gdy tylko dziecko stanie się pełnoletnie. Wszystko zależy jeszcze od innych okoliczności. Przede wszystkim, dziecko może dostawać alimenty, dopóki nie ma możliwości, aby się samodzielnie utrzymać. Przy czym usamodzielnienie się nie polega na skończeniu 18 lat i więcej lub zakończeniu edukacji.

Nawet jeśli dziecko jest pełnoletnie i ukończyło szkołę, to nadal może otrzymywać alimenty, o ile nie ma środków na własne utrzymanie. Uzasadnieniem utrzymania obowiązku alimentacyjnego jest w tym przypadku sytuacja niedostatku.

Otóż obowiązek alimentacyjny może ustać w momencie, gdy dziecko uzyska takie kwalifikacje, które umożliwiają mu uzyskiwanie dochodu w takiej wysokości, aby wystarczał on na pokrycie kosztów utrzymania. Jeśli tak się stanie, to rodzice zostają zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że takiego zwolnienia może dokonać jedynie sąd.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Zacznijmy od tego, że obowiązek alimentacyjny dotyczy obojga rodziców. Oznacza to, że dziecko, które nie jest się w stanie samodzielnie utrzymać, może otrzymywać od rodzica alimenty. Na rodzicach spoczywa obowiązek, aby zaspokajać potrzeby dziecka. W zależności od wieku dziecka są one różne. Jednak do jednych z podstawowych obowiązków rodziców należy zapewnienie dziecku wyżywienia, leczenia i kształcenia.

Gdy mówimy o obowiązku alimentacyjnym, to mamy na myśli jedną z dwóch sytuacji. Po pierwsze może mieć on postać materialną. Po drugie są to osobiste starania rodzica na rzecz wychowania i rozwoju dziecka. Obowiązek alimentacyjny może ustać w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub wcześniej, z chwilą wejścia dziecka w związek małżeński.

Jednak to, że dziecko ukończy 18. rok życia i będzie uzyskiwało dochód, nie oznacza, że obowiązek alimentacyjny ustaje. Stanie się to dopiero po spełnieniu jeszcze innych warunków.

Obowiązek alimentacyjny może ciążyć na:

  • małżonku,
  • ojczymie, macosze,
  • zstępnych,
  • rodzeństwie.

Konsekwencje za unikanie płacenia alimentów

Nie musimy chyba przypominać, że alimenty powinny być wypłacane terminowo, w zasądzonej wysokości. W przeciwnym razie zostaniemy ukarani. Osoba, która unika płacenia alimentów, musi liczyć się z tym, że jego wynagrodzenie za pracę zostanie zajęte. Poza tym można zostać ukaranym grzywną, a nawet więzieniem.

Trzeba pamiętać, że unikanie płacenia alimentów jest przestępstwem. Jeśli jedno z rodziców nie płaci alimentów, a zobowiązania wobec dziecka narosną do co najmniej trzech świadczeń okresowych, to można w tej sprawie zawiadomić prokuraturę.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Wiele osób zastanawia się, od czego zależy wysokość alimentów. Przede wszystkim liczą się tzw. usprawiedliwione potrzeby dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie wydatki na dziecko, związane z:

  • leczeniem,
  • wyżywieniem,
  • szkołą,
  • mieszkaniem,
  • środkami czystości,
  • ubraniami i obuwiem,
  • spędzaniem czasu wolnego,
  • dojazdami do szkoły, lekarza,
  • wakacjami,
  • innymi wydatkami.

Na co można wydać alimenty?

Przede wszystkim środki z alimentów można przeznaczyć na podstawowe wydatki oraz wszelkie zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia z języków obcych czy zajęcia sportowe. Alimenty można przeznaczyć także na pokrycie kosztów wycieczki oraz wypadów do kina czy teatru.

Poza tym alimenty możemy przeznaczyć na przyjemności dziecka, związane z jego zainteresowaniami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z alimentów zakupić sprzęt sportowy, jeśli dziecko trenuje lub inne gadżety, które może używać do realizacji swojej pasji.

Ile zatem wynoszą alimenty?

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ nie istnieją przepisy, które określałyby najwyższą lub najniższą wysokość alimentów. Wszystko zależy od kwestii indywidualnych, potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych osoby, która ma płacić alimenty.

Jak skorzystać z kalkulatora alimentów?

Chcąc wyliczyć wysokość alimentów, musimy przede wszystkim dokładnie oszacować miesięczny koszt utrzymania dziecka. W tym celu możemy skorzystać z kalkulatora alimentów, dzięki któremu uzyskamy informacje o kosztach utrzymania dziecka w każdym wieku. Kalkulator alimentów [link] wyliczy wysokość alimentów po podsumowaniu kosztów utrzymania dziecka. Otrzymany wynik można wydrukować i zabrać do sądu.

Kiedy można starać się podwyższenie alimentów?

Jeszcze jedną ważną kwestią jest podwyższenie alimentów. Można to zrobić poprzez złożenie do sądu stosownego wniosku. O podwyższenie alimentów możemy się starać, gdy doszło do zmiany sytuacji życiowej. Chodzi o takie sytuacje jak zmiana potrzeb dziecka, gdy np. rozpoczyna ono naukę w szkole lub zmiana możliwości zarobkowych, gdy rodzic zacznie zarabiać więcej niż dotychczas. Uzasadnienie podwyższenia alimentów trzeba dostarczyć do sądu. A sama podwyżka jest możliwa tylko po wydaniu takiego wyroku przez sąd.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

41 − 34 =

error: